Expression:työehtosopimus

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language fi
wordclass N


Concepts

Concept page: Juridihkka:Lakisanat 2003 5104

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Stáda almmolaš hálddašeapmi:tariffašiehtadus

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold
More info: Lov om arbeidstvister 1 § 5, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-01-27-9#KAPITTEL_1


Svenska Definition: Med kollektivavtal avses skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
More info: Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet https://lagen.nu/1976:580#P23S1


Suomen kieli Definition: Työehtosopimus tämän lain tarkoittamassa mielessä on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajain yhdistys tekee yhden tahi useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava.
More info: Työehtosopimuslaki 7.6.1946/436 1 §, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1946/19460436#P1


Nynorsk


Latin


English