Expression:työkyvyttömyyseläke

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language fi
wordclass N


Concepts

Concept page: Juridihkka:bargonávccahisvuođaealáhat

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: pension som syftar till att trygga en persons försörjning eller kompensera bortfall av förvärvsinkomster vid arbetsoförmåga
More info: sjukpension /FI/(folkpension); invalidpension /FI/(arbetspension); sjukersättning /SE/; > aktivitetsersättning /SE/(för personer under 30 år


Suomen kieli Definition: eläke, jonka tarkoitus on turvata henkilön toimeentulo tai korvata ansiotulon menetystä työkyvyttö-myyden takia


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:bargonávccahisvuođaoadju

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:työkyvyttömyyseläke

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English