Expression:valmistevero

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language fi
wordclass N


Concepts

Concept page: Juridihkka:Lakisanat 2003 5456

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska
  • accis Sanctioned: false


Suomen kieli Definition: välillinen kulutusvero, joka kannetaan pääasiallisesti tuotteen kulutukseen luovuttamisen yhdeydessä


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Juridihkka:valmâštâsviäru

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: Punktskatter är indirekta skatter på konsumtion eller användning av vissa produkter. Punktskatter uppbärs av statsekonomiska skäl, men även bl.a. social- och hälsopolitiska mål samt miljö- och energipolitiska mål förknippas med dem.
More info: https://www.vero.fi/sv/foretag-och-samfund/om-foretagsbeskattningen/punktbeskattning/


Suomen kieli Definition: Valmisteverot ovat välillisiä veroja, jotka kohdistuvat tiettyjen tuotteiden kulutukseen tai käyttöön. Valmisteveroja kannetaan valtiontaloudellisista syistä, mutta niihin yhdistetään myös mm. sosiaali- ja terveyspoliittisia sekä ympäristö- ja energiapoliittisia tavoitteita.
More info: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/valmisteverotus/


Nynorsk


Latin


English