Expression:vitenskapelig høgskole

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass MWE


Concepts

Concept page: Education:vitenskapelig høgskole

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: jolleskuvlem gusnie øøhpehtimmiem jïh dotkemem universiteetedaltesisnie faagine mah eah siejhme universiteetine
Explanation: Nøørjen Åesiesjolleskuvle jïh Nøørjen laanteburrienjolleskuvle leah dagkerh goerehtimmie-jolleskovlh.


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: høgskole som driver undervisning og forskning på universitetsnivå i fag som ikke dekkes av de tradisjonelle universitetene
Explanation: Norges Handelshøyskole og Norges landbrukshøgskole er eksempler på vitenskapelige høgskoler.


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English