Expression talk:bággoneurohtalašvuohta

From TermWiki
Jump to: navigation, search

RTH: Evttohan: čabu(čabo-)nevrosa dahje bággonevrosa. Servodagas adno goit psykosa, ja de ferte leat nevrosa maid.

Biret Anne lea ovddit čoahkkimii buktán mearkkašumi ja jearran manne nevrosa ii heive.