Expression talk:mentálahygieniija

From TermWiki
Jump to: navigation, search

RTH: Sátni ferte čállot ná: mentalhygiena. Evttohan sihkkut vokála "mentála"-sánis go goallostuvvo. Biret Ánne lea mearkkašan ovddit čoahkkimii ahte hygieniija čuovvu dušše suomagielamálle.