Form:Concept/nb

From TermWiki
Jump to: navigation, search


Lag et nytt begrep eller rediger et eksisterende begrep.

Termtittelen skal skrives på denne måten: Kategori:begrep

f.eks. Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:gieddi