Geavaheaddji:Sjnomos

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Sjur Nørstebø Moshagen

Eg er leiar for Divvun-gruppa ved Universitetet i Tromsø - det arktiske universitet (UiT). Divvun-gruppa lagar korrekturverkty (Divvun.no), og har andsvaret for mykje av infrastrukturen for det språkteknologiske arbeidet ved UiT.