Gustovaš expression

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Expression-gieddái sáhttá čállit sáni, nama dahje máŋggasánit doahpaga mii lea vuođđohámis.

Ovdamearkkat mo berre čállit:

  • gáisi
  • Deatnu
  • máná biilastuollu

Ovdamearkkat mo ii berre čállit:

  • (dolla)čáskadeapmi: dása ferte ráhkadit guokte expression: dollačáskadeapmi ja čáskadeapmi
  • šaddat *-vuložin: dása berre hutkat eará dajáldaga, dahje sáni