Hálddašit geavaheaddjiid

From TermWiki
Jump to: navigation, search
Hálddašit geavaheaddjiidAdministrere brukere

Listu visot geavaheaddjiin

Erenoamáš:Geavaheaddjelistu

Listtus ihtet muhton geavaheaddjit ránisin. Sivvan dasa lea ahte Wikis lea vuordámuš ahte juohke geavaheaddji ráhkada siiddu mas leat veháš dieđut su birra. Ránes ivdni geavaheaddjilisttus máksá ahte geavaheaddjisiidu ii leat vel ráhkaduvvon.

Rievdadit dieđuid geavaheaddji birra

Sáhtát rievdadit geavaheaddjinama ja molsut beassansáni dáppe: Erenoamáš:RenameUser

Ráhkadit ođđa geavaheaddji

Dán siiddus ráhkada ođđa geavaheaddji: Erenoamáš:Ráhkat_dovddaldaga