Juridihkka talk:bálkáhusmearrádus

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Maa: salær er honorar eller godtgjørelse. Ordet brukes særlig om honorar til advokater og om det prosentvise honorar som beregnes av en auksjonarius.2 dec. 2018 https://snl.no/sal%C3%A6r

Manne bálkáhus - dása lea biddjon - iige bálká? satni.org: lea honorára - honorar, arvode