Luonddudieđa ja matematihkka talk:roseahttalottebeallemas

From TermWiki
Jump to: navigation, search

RTH: imaš go beallemas lea mearrideaddji dán guhkes goallos sánis? Beallemas lea liidnediŋga mas ráhkada biktasa. Dat ii leat dolggiin sáhka. Danne anán ártegin dien nama.