Luonddudieđa ja matematihkka talk:ruovdegáskálas

From TermWiki
Jump to: navigation, search

RTH: Gáskálas ii oro nu vuogas tearbma/badjedoaba danne go das leat máŋga mearkkašumi. Omd. lea muhtin beana gáskálas; gáská buot ja molle. Ruovdegáskálas orru dakkár mii gáská ruvddiid.