Medisiidna:hallusinašuvdna

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.


Language dependent info

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: juoga man olmmoš oaidná, gullá dahje dovdá ja vásiha duohtan, muhto masa ii leat vástta duohtavuođas


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: når en ser, hører eller føler noe som ikke har bunn i virkeligheten
Explanation: https://snl.no/hallusinasjon


Svenska Definition: ett sinnesintryck som upplevs som riktigt men vilket uppkommer utan sensoriska stimuli från den yttre verkligheten, och ofta skapas av en förändrad hjärnaktivitet till följd av psykisk störning, psykoaktiva droger eller organiska sjukdomar


Suomen kieli Definition: todelliseksi koettu aistimus, jolla ei kuitenkaan ole vastinetta todellisuudessa, hallusinaatio
Explanation: https://sa.oulu.fi/mot/OUYO/,DanaInfo=mot.kielikone.fi,SSL+netmot.exe?motportal=80


Nynorsk


Latin


English Definition: a perception in the absence of external stimulus that has qualities of real perception


Language independent info

Collections Sources Related concepts