Sámi Giellagáldu (Nordisk samisk fag- og resursssenter)

From TermWiki
Jump to: navigation, search
Sámi GiellagálduSámi Giellagáldu (Nordisk samisk fag- og resursssenter)
This page is a translated version of the page Sámi Giellagáldu and the translation is 100% complete.

Other languages:
norsk bokmål • ‎sámegiella

Sámi Giellagáldus ansvar er å fremme samisk språksamarbeid, språkfaglige spørsmål og å yte samiske språktjenester til språkbrukerne. Institusjonen skal fremme og styrke det nordiske samarbeidet mellom de samiske språkene og styrke posisjonen til de samiske språkene i Norge, Finland og Sverige. Institusjonen er underlagt Samisk parlamentarisk råd. Sámi Giellagáldu er et felles prosjekt mellom de finske, norske og svenske sametingene. Målet er å bygge opp et permanent nordisk fag- og ressurssenter for de samiske språk. Det finske sametinget eier og driver prosjektet. I løpet av prosjektperioden prøver de tre sametingene å finne kilder for fast finansiering av senteret.

Prosjektet startet opp i januar 2013, og varer ut juni 2014. Det er hovedsaklig finansiert av EU:s Interreg Grensløsa Möjligheter Sápmi Davvi IV A- delprogram. I tilegg har de tre sametingene, Lapin liitto i Finland og Troms og Nordland Fylkeskommune bidratt med finansiering.

Oppgaver

Sámi Giellagáldus oppgaver omfatter språkrøkt, språkutvikling, godkjenning av terminologi, stedsnavn, språknormering og informasjon om språkfaglig spørsmål. I tillegg bistår senteret med å opplyse om de ulike samiske språkene og å styrke kontakten mellom disse.

Prosjektet jobber med fem samiske språk: sør-, lule-,nord-, inari- og skoltesamisk. Institusjonen har fem fagutvalg. Mandatet deres er å fatte beslutninger i saker som angår terminologi, normering og stedsnavn. Fagutvalgene har minst tre møter i året.

Sámi Giellagáldu har ikke en felles fysisk arbeidsplass. Senterets arbeidere holder til i hele Sápmi, i de norske, svenske og finske sametingenes lokaler. Sámi Giellagáldu har ni språkmedarbeidere og tre medarbeidere innen administrasjonen.

Kontaktinfo

Administrasjon

Prosjektleder Marko Marjomaa marko.marjomaa@samediggi.fi +358 50 438 2484
Seniorrådgiver Mika Saijets mika.saijets@samediggi.no +47 78 47 40 41
Sekretær Johanna Alatorvinen johanna.alatorvinen@samediggi.fi +358 50 362 8400

Språkmedarbeidere

Inarisamisk Miina Seurujärvi miina.seurujarvi@samediggi.fi +358 50 366 8184
Skoltesamisk Merja Fofonoff merja.fofonoff@samediggi.fi +358 50 369 6850
Sørsamisk Siri Kappfjell Päiviö siri.paivio@sametinget.se +46 70 2362757
Sørsamisk Joseph Fjellgren joseph.fjellgren@samediggi.no +47 78 47 41 88
Lulesamisk Britt-Inger Tuorda britt-inger.tuorda@sametinget.se +46 980 780 47
Lulesamisk Sven-Egil Duolljá svenn-egil.knutsen@samediggi.no +47 78 47 41 74
Nordsamisk Máret Láilá Anti maret.laila.anti@samediggi.no +47 78 47 40 87
Nordsamisk Anna-Margith Påve anna-margith.påve@sametinget.se +46 73 0281502
Nordsamisk Anna-Liisa Väyrynen anna-liisa.vayrynen@samediggi.fi +358 50 4398860


Prošeavtta ruhtadeaddjit