Servodatdieđa:ovdogohcci

From TermWiki
Jump to: navigation, searchProperty "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.


Language dependent info

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: olmmoš gii fuolaheaddjivuođa vuođul, dahje áittardeaddji dahje duopmostuolu mearrádusain fuolaha nuppi olbmo ekonomalaš áššiid ja goziha su ovdduid
More info: Suoma sámedikki láhkasánit: edunvalvoja vrt. holhooja sa ovdogohcci, ovdduidgohcci (Fin), sv intressebevakare -n (Fin)


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål
  • verge (N)
    Sanctioned: true


Svenska Definition: förtroendeman som enligt olika lagbestämmelser och för olika syften ska utses i vissa fall. Enligt föräldrabalken (FB) är en god man en legal ställföreträdare, utsedd av överförmyndaren (eller domstol), med uppgift att bl.a. företräda en underårig då förmyndaren på grund av sjukdom, bortovaro, jäv eller annan anledning inte kan göra detta. Vidare ska enligt FB god man förordnas bl.a. då vid dödsfall en känd arvinge eller testamentstagare vistas å okänd ort och därför inte kan bevaka sin rätt i boet.

Dessutom ska domstol förordna god man om ”någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person”.

Uppdraget att vara god man (godmanskapet) står under tillsyn av överförmyndaren, vars verksamhet i sin tur står under tillsyn av länsstyrelsen.


Suomen kieli Definition: henkilö, joka huoltajuuden perusteella tai holhousviranomaisen tai tuomioistuimen päätöksellä hoitaa

vajaavaltaisen tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevan taloudellisia asioita ja valvoo hänen etuaan [1]


Nynorsk


Latin


English


Language independent info

Collections Sources Related concepts