Servodatdieđa:sohkabealleveahádagat

From TermWiki
Jump to: navigation, search
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.


Language dependent info

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: transolbmot, goalmmát sohkabealát/ sohkabealehis olbmot, intersohkabealleolbmot ja olbmot geat dovdet sohkabeale ruossalasvuođa

/////

Sohkabeallevehádagat lea badjedoaba, mainna čujuhuvvo persovnnaide, geat eai dovdda riegádeamis meroštallon sohkabeali iežas sohkabeallin dahje geaid sohkabealli, dan dovddaheapmi ja dovdan eai buot dahje muhtun vugiin vástit normatiiva áddejumiid sohkabealis ja geat ieža meroštallet gullat soames sohkabeallevehádahkii, dego transsohkabealat, transvestihtta, earásohkabealat dahje intersohkabealát.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ Definition: Suhâpeliucceeblohojuávhuh lii káttutuávádâh, mii čuujoot tooid ulmuid, kiäh iä tuubdâ, et šoddâmist miäruštâllum suhâpeeli västidičij sii jieijâs uáinu tâi kiäi suhâpeeli, ton čäittim já toos kullee tobdoh iä puoh tâi motomij vuovijguin västid normativlii jurduu suhâpeeleest já kiäh jiejah miärušteleh, et sij kuleh monnii suhâpeliucceeblohojuávkun, tego transsuhâpiälágeh, transvestiteh, eressuhâpiälágeh tâi intersuhâpiälágeh.


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: Könsminoritet används som ett samlingsbegrepp för transpersoner, ickebinära, interkönade personer samt personer som upplever könsinkongruens. Begreppet är en översåttning från finskans “sukupuolivähemmistö”. På svenska talar man ofta om könsmångfald och undviker ordet “minoritet”.

[1]


Suomen kieli Definition: Sukupuolivähemmistöön katsotaan kuuluvaksi transihmiset, sukupuolettomat, intersukupuoliset ihmiset sekä sukupuoliristiriitaa kokevat ihmiset.

[2]
Explanation: Sukupuolivähemmistöt on kattokäsite, jolla viitataan henkilöihin, jotka eivät koe syntymässä määriteltyä sukupuolta omakseen tai joiden sukupuoli, sen ilmaisu ja kokemus eivät kaikin tai jollain tavoin vastaa normatiivisia käsityksiä sukupuolesta ja jotka itse määrittelevät kuuluvansa johonkin sukupuolivähemmistöön, kuten transsukupuoliset, transvestiitit, muunsukupuoliset tai intersukupuoliset.


Nynorsk


Latin


English


Language independent info

Collections Sources Related concepts

Permanent id