Servodatdieđa:sosiáladorvosoahpamuš

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.


Language dependent info

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: riikkaidgaskasaš soahpamuš mii stivre soahpamušriikkaid gaskkas johtti olbmuid sosiáladorvvu


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ Definition: kyevti teikkâ maaŋgâi riijkâi koskâsâš sopâmuš, mii stivree toi riijkâi kooskâst jottee ulmui sosiaaltorvo.


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Explanation: Norge har inngått bilaterale trygdeavtaler med en rekke land:

https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/innsikt/internasjonalt-samarbeid/trygdekoordinering/id489267/

Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen med artikkel 103 forbehold.

Pasientrettighetsdirektivet klargjør og regelfester pasienters rett til å få refundert utgifter til helsehjelp mottatt i annet EØS-land.


Svenska Definition: överenskommelse mellan två eller flera länder som reglerar den sociala tryggheten för personer som

rör sig mellan dessa länder [1]


Suomen kieli Definition: kahden tai useamman maan välinen sopimus, joka sääntelee näiden maiden välillä liikkuvien henkilöiden

sosiaaliturvaa [2]


Nynorsk


Latin


English


Language independent info

Collections Sources Related concepts