Servodatdieđa:spesiáladikšoruhta

From TermWiki
Jump to: navigation, searchProperty "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.


Language dependent info

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: beaiveruhta mii máksojuvvo go dáhkiduvvon olmmoš oassálastá vuollil 16-jahkásaš mánás dikšui dahje veajuiduhttimii buohcuvuođa dahje váttu dihte ja lea danin oanehaččat dahje gaskaboddosaččat eastašuvvan bargamis


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: dagpenning som betalas när en försäkrad deltar i vård eller rehabilitering (1) på grund av sjukdom ellerfunktionsnedsättning som hans eller hennes barn under 16 år lider av och till följd av det är kortvarigt eller tillfälligt förhindrad att utföra sitt arbete


Suomen kieli Definition: päiväraha, jota maksetaan, kun vakuutettu osallistuu alle 16-vuotiaan lapsensa sairaudesta tai vammasta johtuvaan hoitoon tai kuntoutukseen ja on tämän vuoksi lyhytaikaisesti tai tilapäisesti estynyt tekemästä työtään


Nynorsk


Latin


English


Language independent info

Collections Sources Related concepts