Synonym

From TermWiki
Jump to: navigation, search
SynonymSynonym
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
norsk bokmål • ‎sámegiella


Tearpmat leat guhtet guoimmiset synonymat dalle go dat vástidit justa seamma doahpaga. Sierra gielaid tearpmat vástidit guhtet guimmiideaset dalle go dat govvidit justa seamma doahpaga.

Muhtun oainnuid mielde guovtti dahje eanet go guovtti tearpmas lea synonymiija dáhpáhusain seammalágan mearkkašupmi. Ii leat goittotge nu vissis leatgo gielas ollege ollislaš synonymat.

Synonymiija rádjašuvva dábálaččat tearpmaid denotatiivvalaš mearkkašumi sullalasvuhtii, muhto daidda laktáseaddji assosiatiivvalaš mearkkašumit leat iešguđetláganat. Ovdamearkan sánit eamit ja gálgu leaba goabbat guoimmiska synonymat dušše denotatiivvalaš mearkkašumi dáfus, muhto eaba assosiatiivvalaš mearkkašumiid dáfus.

Ollislaš synonymiija kriteran lea, ahte synonymalaš sániid galgá sáhttit buhttet guhtet guimmiin buot ovdanboahtinbirrassiin nu, ahte celkosa mearkkašupmi ii rievdda mange láhkai. Dán láhkai lea vejolaš sirret dakkár dáhpáhusaid dego eamit ja gálgu, muhto dárkilot analyserema gáibideaddji dáhpáhusaid oktavuođas dákkár iskkus ii goittotge doaimma. Oainnat dat, sáhttetgo synonymalaš sánit buhttet nuppiideaset buot dáhpáhusain, lea namalassii das gitta, leago sániid mearkkašumi sullalasvuohta ollislaš. Iskosa čađaheapmi gáibidage vástádusa ovddalgihtii diehtima. Dát iskkus lea teorehtalaččat problemáhtalaš maiddái dan dáfus, ahte dainna ii leat goassige vejolaš sihkkarit árvalit, leatgo gielas dievaslaš synonymiija dáhpáhusat, dasgo sániid ovdanboahtinbirrasiid mearri lea prinsihpas ráddjemeahttun.

Gáldut

  • Cruse, D. A. 1986: Lexical semantics. Cambridge University Press, Cambridge.
  • Kangasniemi, Heikki 1997: Sana, merkitys, maailma. Katsaus leksikaalisen semantiikan perusteisiin. Oy Finn Lectura Ab, Helsinki.
  • Saijets, Mika 2005: Boazonamahusat - Leksikála semantihkalaš guorahallan bohcco ahke-, sohkabealle-, guolga- ja čoarvenamahusain
  • Báišduoddara bálgosis. Painatuskeskus Finland, Rovaniemi.
  • Sanastotyön käsikirja 1989: Soveltavan terminologian periaatteet ja työmenetelmät. SFS Käsikirja 50. Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y. 1. painos. Doaim. Tekniikan Sanastokeskus r.y. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä.