Translations:Bárgidit siidduid/23/nb

From TermWiki
Jump to: navigation, search

TermWiki-tagger er navn-verdi-par, og er alltid del av en TermWiki-áđa. TermWiki-tagg-representasjonen er tekst som begynner med vertikal linje (|). Navnet på taggen er det som er mellom |- og =-symbolene. Verdien til taggen er det man ser mellom =-symbolet og neste vertikallinje.