Translations:Bárgidit siidduid/37/nb

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Resultat

Etter lagring er dette resultatet. Vi ser at "Concept"-čuolddas er det dukket opp info, termene "skutnjaloddi" og "sáhpánskuolfi" har dukket opp og "Collection" og "Categories" er blitt fornyet i det høyre vinduet.