Translations:Daga siiddu jorgalahtti/4/nn

From TermWiki
Jump to: navigation, search

I skrivefeltet som dukkar opp skriv du <languages/> heilt i byrjinga. Dette er ein merkelapp som gjer at ein får ei oversikt over kva for språk ei side er omsett til.