Translations:Daga siiddu jorgalahtti/4/sv

From TermWiki
Jump to: navigation, search

I redigeringsfältet som dyker upp skriver man <languages/> alldeles i början. Denna taggen ger en översikt över vilka språk en sida har översatts till.