Translations:Daga siiddu jorgalahtti/5/nb

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Når du lagrer siden, så dukker linken

Merk siden for oversettelse

opp.