Translations:Daga siiddu jorgalahtti/5/nn

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Når du lagrar sida, så dukkar lenka

Merk sida for omsetjing

opp.