Translations:Daga siiddu jorgalahtti/6/sv

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Tryck på den länken, och på den nya sidan som dyker opp trycker man på knappen »Märk denna sidan för översättning«. När du tryckt på knappen, dyker en sida upp där du ser alla översättbara elementer på denna wikin.