Translations:Daga siiddu jorgalahtti/7/nn

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Sida di er no omsetjeleg, og når du går til henne igjen har lenka «Omset denne sida» dukka opp.