Translations:Daga siiddu jorgalahtti/8/nn

From TermWiki
Jump to: navigation, search
This page contains changes which are not marked for translation.

Under languages-merkelappen skriv du <translate> og heilt på slutten skriv du </translate>. Kjelda til denne sida viser eit døme på korleis ein gjer det (Trykk på «Rediger» for å sjå kjeldekoden).