Translations:Daga siiddu jorgalahtti/8/sv

From TermWiki
Jump to: navigation, search
This page contains changes which are not marked for translation.

Under languages-taggen skriver man <translate> och nedanför all text skriver man čálát </translate>. Källkoden till denna sidan visar ett exempel på hur det kan göras (Tryck på »Redigera« för att se källkoden).