Translations:Jorgalit siidduid/4/sma

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Dennie åelkiesbielesne onne teekstem jijhti gusnie dam jarkoestimmiem tjaala. Dan mænngan "Save and open next" dïedtele, goske riejries jarkoestamme.