Translations:Jorgalit siidduid/6/se

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Go de manná siidui maid easka leat jorgalan, de oainnát ahte iežat ođđa jorgalus lea ihtán dohko.