Translations:Mo lasiha doahpagiid ja tearpmaid/13/nb

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Til høyre for «Forklaring» trykker man på rullegardinmenyen og velger «smj». Til høyre for den igjen skriver man termen, *álgadibme*. Velg hvilken ordklasse ordet tilhører (her er den N). Husk også å merke «Sanctioned»-feltet om du vil publisere termen. Du kan også bruker «Collection»-feltet. På «Collections»-siden finner du alle collectionene. De fungerer omtrent som excel-ark der man samler ord som skal godkjennes i et møte.