Translations:Mo lasiha doahpagiid ja tearpmaid/5/sv

From TermWiki
Jump to: navigation, search
  • Söka och finna begrepp genom nordsamiska, norska eller svenska termen
  • Öppna begreppssidan, lägga till termen där
  • Göra en egen termsida åt termen