Difference between revisions of "Translations:Váldosiidu/9/smj"

From TermWiki
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
 
Gájka - sihke priváhta ulmutja ja almulasj jali priváhta ásadusáj prosjevta, bessi adnet dáv tærmmawikiav.  
 
Gájka - sihke priváhta ulmutja ja almulasj jali priváhta ásadusáj prosjevta, bessi adnet dáv tærmmawikiav.  
Ájádus la dát vættsa l divnajda, guhti sihti registrerit moallánagájt.
+
Dát vædtsak la divnajda, gudi sihti registrerit moallánagájt.

Latest revision as of 12:06, 18 February 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Váldosiidu)
Buohkat - sihke priváhta olbmot ja almmolaš dahje priváhta ásahusaid prošeavttat, sáhttet geavahit dán tearbmawiki. 
Dát reaidu lea jurddašuvvon buohkaide, geat háliidit registreregoahtit tearpmaid.
TranslationGájka - sihke priváhta ulmutja ja almulasj jali priváhta ásadusáj prosjevta, bessi adnet dáv tærmmawikiav. 
Dát vædtsak la divnajda, gudi sihti registrerit moallánagájt.

Gájka - sihke priváhta ulmutja ja almulasj jali priváhta ásadusáj prosjevta, bessi adnet dáv tærmmawikiav. Dát vædtsak la divnajda, gudi sihti registrerit moallánagájt.