Hovudside

From TermWiki
Jump to: navigation, search
VáldosiiduHovudside
This page is a translated version of the page Váldosiidu and the translation is 100% complete.

Other languages:
suomi • ‎norsk bokmål • ‎norsk nynorsk • ‎sámegiella • ‎Åarjelsaemien • ‎svenska


Velkomen til Sámi Giellagáldu sin termwiki

Dette er Sámi Giellagáldu sin termwiki, der vi prøver å leggja inn all samisk terminologi.

Alle, både privatpersonar og prosjekt i offentleg og privat sektor, kan bruka denne termwikien. Det er eit verkty for alle som vil byrja å registrera samiske termar.

Ulike fagmiljø kan offentleggjera fagterminologien sin her, og dermed gjera han tilgjengeleg for alle og for gjenbruk i språkteknologisk samanheng.

Det er mogleg å registrera termar frå alle område i denne wikien. Du må ha brukarkonto og redaktørstatus for å registrera og redigera termar. Send e-post til Giellagáldu for å få ein brukarkonto.

Sámi Giellagáldu og Divvun-gruppa ved UiT kan importera termar frå termlister til termwikien, og eksportera termar frå han til andre termverkty og til bruk i språkteknologiske verkty og hjelpemiddel.

Eigenskapane til termwikien:

  • Du kan søkja etter alle termar
  • Alle som ynskjer det kan registrera termar i termwikien. Giellagáldu gjev redaktørstatus til registrerte brukarar.
  • Kvar termside som blir registrert må ha minst eitt samisk uttrykk (på nord-, lule-, skolte-, enare- eller sørsamisk).

Den tekniske basen i denne wikien er programvaren MediaWiki og ulike tillegg som Tieteen kansallinen termipankki har utvikla. Divvun-gruppa har tilpassa denne wikien for samisk. Norsk språkråd nyttar òg MediaWiki som termredigeringsløysing.

Samiskspråkleg termwiki

Korleis ein legg til omgrep og termar

Oppsettet til termwikien

Handtera omsetjingar av wikien